تاریخ: 1395/06/09
انتشار : 1395/06/09
مسئله ازدواج و تشکیل خانواده در شرع مقدس امر بسیار مهمی است و فواید بسیاری دارد اما مهمترین فایده ازدواج عبارتست از تشکیل خانواده.نفس این علقه ی زوجیت و تشکیل یک واحد جدید مایه آرامش زن و مرد و مایه ی کمال و اتمام شخصیت آنهاست.بدون آن هم زن و هم مرد ناقصند.(امام خامنه ای 76/2/10)

کلام رهبری در مورد ازدواجنظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/08/25
انتشار : 1394/08/25
شوق سوغاتی ندارم ای پدر زحمت نکش . . .

مویم از دم سوخته سنجاق می‌خواهم چه کار
نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/08/25
انتشار : 1394/08/25
رقیه جان ی امشب اسارت و خرابه نشینی را تحمل کن
فردا مهمان بابایی


نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/08/14
انتشار : 1394/08/14
صبــرمن ، مـانند صبـر حضـرت ایـوب نیسـت !
کـربــلا می خـواهــم آقـــا ؛
التـمــاسـت مـی کنــم ...
نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/08/14
انتشار : 1394/08/14
نترس...!!!
دست یک باباست شاید،که قراربود نوازش کندموهای لخت ومشکی دخترک نازش را...اما...
نترس...!!!
دست نامزدی است شاید،که قراربود پشت گرمی دخترمردم باشد تاآخرعمروخوشبختش کند...اما...
نترس...!!!
دست است دیگر...دست نان آوری شایدکه بانبودش حالا فقط ۵سرعایله یتیمند...اما...
نترس...!!!
دست است دیگر...شایددست عمویی که قراربود قهرمان قصه های برادرزاده ی سه ساله باشد...اما...


نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب

  1  2  3   ...     8